HC-D型封隔式回接插头-德州大陆架石油工程技术有限公司 
HC-D型封隔式回接插头 / products introduction
HC-D型封隔式回接插头
特点 /
1.通过机械方式坐封,实现环空永久封隔;
2.多组密封组件保证可靠的密封效;
3.防提前坐封机构避免封隔机构在下入过程中提前胀封;
4.防退锁紧机构保证坐封后密封可靠。
技术参数 /

规格尺寸

上层套管重量

尾管重量

密封能力

封隔能力

in

mm

lb/ft

mm

lb/ft

mm

MPa

MPa

5

127.0

23.00

8.05

18.00

9.19

35

50

6 5/8

168.3

59.40

15.47

32.00

12.06

7

177.8

47.00

55.50

11.99

12.57

29.00

32.00

7 5/8

193.7

55.50

12.57

33.7

10.92