NK型内平衡快装水泥头-德州大陆架石油工程技术有限公司 
NK型内平衡快装水泥头 / products introduction
NK型内平衡快装水泥头
特点 /
1.大容腔设计,平衡胶塞上下腔压力,消除负压抽吸,安全可靠;
2.配有旋转扣合式快装结构,连接方便。
技术参数 /

规格

工作压力

in

mm

MPa

4

102

50

4-1/2

114

50

5

127

50

5-1/2

140

50

7

178

35

7-5/8

194

35

8-5/8

219

35

9-5/8

244

35

10-3/4

273

21

11-3/4

298

21

13-3/8

340

21

20

508

21